Om oss

Kundens behov i fokus, i mer än 50 år...

Vi erbjuder total- och utförandeentreprenader inom ombyggnationer av kommersiella fastigheter. Som beställare väljer ni själva hur delaktiga ni vill vara i projektet. Vill ni slippa allt vad tidskrävande dokumenthantering och projektledning heter kan ni lämna ansvaret till oss. Som projektledare tar vi då ansvar hela vägen från val av entreprenörer, upphandling och samordning genom hela byggprocessen. Behöver ni hjälp efter avslutat projekt erbjuder vi även byggservice.

Teamet är vår styrka​

Att vi inte är störst i branschen är en av våra styrkor. Vårt engagerade och tätt sammansvetsade team jobbar flexibelt och anpassar varje projekt efter beställarens önskemål. Hos oss är kundens behov alltid i fokus.

Långsiktiga relationer​

Vi tror på långsiktiga samarbeten både med våra kunder, underentreprenörer och leverantörer. Det bygger upp förtroende och ger förståelse som bidrar till smidiga arbetsprocesser och bästa resultat.

Bred kunskap, projekt av väldigt olika karaktär

Saluhall NK

En samverkansentreprenad på uppdrag av Hufvudstaden Fastigheter AB.
Ombyggnation av källarplan på NK Regeringsgatan till saluhall.

Karolinska Institutet Aula Medica

Stombergs har monterat uppbyggnaden av gradängkonstruktionen samt levererat och monterat golv och trappor. Konstruktionen är prefabricerad i vår fabrik utanför Stockholm.

Hyresgästanpassning av kontor

Ombyggnation av 2.400 m2 till ett advokatkontor i centrala Stockholm.